czwartek, 5 lutego 2015

Wystawa Bł. Ks. Michał Sopoćko „W CIENIU KRZYŻA WYCHOWUJĄ SIĘ DUSZE PROMIENNE”
Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego
i Dyrektor
Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego
w Białymstoku

zapraszają
na wystawę

Bł. Ks. Michał Sopoćko
„W CIENIU KRZYŻA
WYCHOWUJĄ SIĘ DUSZE PROMIENNE”
 16 lutego 2015 r.

godz. 1500 Godzina Miłosierdzia
kościół Św. Wojciecha BM

godz. 1600 otwarcie wystawy
w siedzibie Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego
w Białymstoku


Dotykając tajemnicy życia Bł. Ks. Michała Sopoćki, nasuwa się ewangeliczne pytanie: „Kogo wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty odzianego?” Prorok czasu Miłosierdzia. Przeszedł, aby utorować drogę Miłosierdziu Boga.
Uczył, że „zapłata miłosierdzia nie kończy się na rzeczach doczesnych. Stokroć cenniejsze są dobra duchowe, jakimi Bóg nagradza tę cnotę, a zamykają się one wszystkie w jednym słowie: przebaczenie i łaska u Boga, jest to największe dobro, najcenniejszy skarb, najdroższa perła, którą odnaleźć można łatwo praktykując cnotę miłosierdzia względem bliźnich”.
Błogosławiony Ks. Michał Sopoćko – człowiek żyjący z pasją i nadzieją na przyszłość. Apostoł Bożego Miłosierdzia. Jego pragnieniem było, aby „hasłem ufności jak ostrym pługiem przeorać cały świat”. Czy tego dokonał? …
Zapiał w swoim Dzienniku: „Kto został wezwany, ten wybrał dramat – dramat całego życia. Księża to ludzie, co wybrali Boga na każdą chwilę. Misja zaczyna się tam, gdzie się dopiero skończyła. Walka moralna nie ma końca”.
Podejmijmy tę walkę i idźmy jego śladem. „Miłość daje nam skrzydła, - pisał - rozpala wolę, zdobywa wzajemność. Dlatego pozwólmy upoić się tkliwością Boga, dajmy się porwać Jego miłości”.
 
16 stycznia w budynku Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku odbyło się otwarcie wystawy poświęconej osobie i dziełu bł. ks. Michała Sopoćki pt. „W cieniu krzyża wychowują się dusze promienne”. W otwarciu wystawy wzięli udział Abp Edward Ozorowski, Metropolita Białostocki, Bp Henryk Ciereszko, duchowni Archidiecezji Białostockiej i zaproszeni goście.
Obecne były także liczne siostry z założonego przez ks. Sopoćkę Zgromadzenia Jezusa Miłosiernego, w tym siostry nowicjuszki, które, jako wprowadzenie do wystawy zorganizowały i poprowadziły o godz. 15.00 w kościele św. Wojciecha - Godzinę Miłosierdzia.
Otwierając wystawę Abp Edward Ozorowski mówił: „W dzisiejszych mrocznych czasach, gdy się wydaje, że światło gaśnie, staje przed nami na nowo bł. ks. Michał Sopoćko (…). Dzisiaj mamy trudne czasy, pewnie tak trudne, jak czasy ks. Michała, który uczy nas, aby nie uciekać, nie wątpić, aby nie przestawać wierzyć. Takiego człowieka odkrywa wystawa”.
Wystawa dokumentuje i przybliża w sposób wieloaspektowy nie tylko osobę Błogosławionego, ale też środowisko i czasy, w których żył i pracował. Słowa zawarte w haśle zaczerpnięte z nauczania Błogosławionego ukazują program jego życia.
Na wystawie zaprezentowano setki eksponatów, niektóre z nich po raz pierwszy, w tym m.in. osobiste przedmioty ks. Sopoćki, przedmioty kultu, obrazy, będące wersjami wizerunku Jezusa Miłosiernego, ponadto liczne fotografie, oryginalne dokumenty, korespondencję, rękopisy kazań, konferencji i innych tekstów.
Prezentowana ekspozycja jest owocem wspólnego wysiłku Zgromadzenia Jezusa Miłosiernego i Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku. Będzie ją można zwiedzać do 17 kwietnia br.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz