czwartek, 6 marca 2014

Oblicza człowieka w sztuce

Wystawa "Oblicza człowieka w sztuce" przedstawia człowieka na przestrzeni wieków w jego naturze: grzechu i świętości, przeżywaniu radości i smutku, narodzin i śmierci. Poprzez obiekty od gotyku, poprzez poszczególne epoki do czasów współczesnych widzimy człowieka w różnych, właściwych dla niego życiowych sytuacjach. Eksponaty pochodzą z kolekcji prywatnych białostockich kolekcjonerów sztuki, zbiorów parafii, Kurii Metropolitalnej Białostockiej, Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku oraz Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku. Wystawa jest czynna do września 2014 r.