czwartek, 16 maja 2013

WIELOKULTUROWE PODLASIE


Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne

zaprasza na wystawę
 

WIELOKULTUROWE PODLASIE

obecność

Żydzi, Tatarzy, protestanci, unici, prawosławni, katolicy 

maj 2013 r.
 


Tałes, l.20/30 XX w., USA
Prostokątna chusta nakładana przez żydów na głowę bądź ramiona podczas modlitwy, zwykle biała z czarnymi lub granatowymi (kolor pokolenia Judy) pasami wzdłuż boków i frędzlami zwanymi cicit (cyces) w rogach chusty.
Muzeum Historyczne w Białymstoku

Pokrowiec na tałes, l.20/30 XX w., USA
Muzeum Historyczne w Białymstoku

Świeczniki szabasowe, I poł. XX w., Polska
Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne w Białymstoku

Kielich kiduszowy, II poł. XX w., Indie?
Przedmiot liturgiczny. Wypełniano go winem i nad nim głowa żydowskiej rodziny odmawiała modlitwę w wieczór rozpoczynający szabat lub inne święto.
Muzeum Historyczne w Białymstoku

Mezuza (hebr. מזוזה odrzwia, futryna drzwiowa) z puszką, poł. XX w.
W judaizmie mający wartość symboliczną, historyczną i religijną mały pojemnik wykonany z drewna, metalu lub szkła, zawierający zamknięty w rurkę zwitek pergaminu z naniesionymi dwoma fragmentami Tory.
Muzeum Historyczne w Białymstoku

Fot. Żydzi drohiczyńscy

Fot. Nieistniejąca synagoga w Zabłudowie z I poł. XVII w.
/spalona 24 czerwca 1941 r./

Koran, Kazań 1901
Muzeum Historyczne w Białymstoku

Chamaił – modlitewnik muzułmański, rękopis
środowisko Tatarów polskich, XIX w.
Muzeum Historyczne w Białymstoku

Subha (arab. سبحة – różaniec) lub tasbih (arab. تسبيح) – muzułmański sznur modlitewny, II poł. XX w., Izrael.
Składa się z 33 paciorków lub z trzech części po 33 paciorki, pomaga w wymawianiu wszystkich 99 tzw. atrybutów (imion) Allaha. Subha jest używana niekiedy w czasie modlitwy salat, szczególnie w czasie postu i hadżdżu (pielgrzymki) gdy modlący się muzułmanin wychwala 99 "pięknych imion Boga" (Allaha).
Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne w Białymstoku

Muhir, muzułmańska plansza z modlitwą, l.20/30 XX w., Polska
Muzeum Historyczne w Białymstoku

Ks. Emil Jelinek, Sylwetka Kalwina na tle reformacji, Warszawa 1934.

Jana Kalwina krótki wykład Nauki o Komunji Świętej, Warszawa 1905.

Besangbuch zum gottesdienftlichen Gebrauch für die evangelichen Gemeinden in Polen, Warszawa 1939-1945, śpiewnik.
Muzeum Historyczne w Białymstoku

Widok na dawną dzielnicę niemiecką w Białymstoku i dawną kirchę Św. Jana Chrzciciela /ob. kościół Św. Wojciecha BM/,
fot. J. Tymiński, KAW 1974.
Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne w Białymstoku

Wypisy z Księgi Metrykalnej Narodzin cerkwi w Wasilkowie,
1936, Borys Streż

Wypisy z Księgi Metrykalnej Ślubów cerkwi w Starosielcach
1913, Piotr Pukowski – Elena Czepulis
Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne w Białymstoku

Pokrow - Matka Boska w towarzystwie świętych
ikona, drewno, tempera, XVIII/XIX w., Rosja
warsztat związany ze szkołą moskiewską
zbiory prywatne

Narękawki do sticharionu, wozduch, pokrywała,
żakard, XVIII w., Polska
Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku

Krzyże prawosławne, XIX w., Rosja?

Krzyż relikwiarzowy unicki, XIX w., Polska?

Pokrywała, XVIII, pocz. XX w., Polska

Ikona Hodegetria, II poł. XX w., Polska
Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne w Białymstoku
Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku

Felonion (gr. φαιλόνιον), szata liturgiczna w obrządku bizantyjskim, odpowiednik rzymskiego ornatu, używana przez prezbiterów.
żakard, XVIII w., Polska
Szata, pozbawiona rękawów, nakładana na sticharion i epitrachelion. Symbolizuje odzież, w którą ubrano Chrystusa na dworze Piłata.
Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku

Cerkiew p.w. Opieki Matki Bożej w Puchłach /1913-1918/

Cerkiew p.w. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Narwi /1882-1885/
fot. Ks. Adam Szot, 2013

MB Bolesna
dar SS MB Miłosierdzia dla Abpa Romualda Jałbrzykowskiego,
Wilno 1934, olej, płótno, pocz. XX w., Polska
Rezydencja Arcybiskupa Metropolity Białostockiego

Bordiura z baldachimu procesyjnego
haft wypukły, XIX/XX w., Polska?
par. p.w. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Białowieży

Krzyż z gotyckimi plakietami czterech Ewangelistów
srebro złocone, stop metalu, XVI w., stopa 1744, Polska
Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne w Białymstoku

Stuła biała
ornat i welon kielichowy wypożyczony do Izby Regionalnej w Knyszyńskim Ośrodku Kultury
ryps, haft wypukły, 1611, Polska
par. p.w. Św. Jana Ap. i Ew. w Knyszynie

Kielich mszalny
srebro, złocony, XVIII w., Polska
Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku

Futerał na kielich mszalny
drewno, skóra tłoczona z symbolem IHS, XVIII w., Polska
Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne w Białymstoku

Łucja Bałzukiewiczówna
Ambona Piotra Skargi, Wilno 1918
olej, płótno
Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne w Białymstoku

Ornat czerwony
żakard, II poł. XVIII w., Polska
par. p.w. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Białowieży

Stuła czerwona
jedwab, haft złoty, XVII/XVIII w., Polska
par. p.w. Św. Jana Chrz. i Św. Szczepana M. w Choroszczy

Alba
koronka maszynowa, XIX/XX w., Polska?
Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne w Białymstoku