czwartek, 26 listopada 2015

Fragmenty widzianego świata. Mała kolekcja rycin

Zapraszamy na otwarcie wystawy "Fragmenty widzianego świata. Mała kolekcja rycin". Obiekty na wystawie pochodzą z kolekcji prywatnej. Wernisaż 9 grudnia 2015 r. o godz. 18.00, w siedzibie Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku, przy ul. Warszawskiej 48.


Mała kolekcja rycin to zbiór około 100 europejskich grafik z Anglii, Niemiec, Francji, Włoch i Holandii. Najstarsze odbitki pochodzą z xvi wieku z Biblii Czterech Apostołów, najliczniej reprezentowane są prace z xviii xix wieku.
Wybrane grafiki opowiadają nam o naturze: Historia naturalna Georgesa Buffona, History of British Birds Francisa Morrisa, o pejzażu: widoki miast Mateusza Meriana, jak również o ważnych postaciach: portret Philippe D’Orleans z rodu Burbonów z 1750 roku. Nazywają kulturą całą złożoność świata w jego łagodnych jak i dramatycznych przejawach. To opisywanie kulturą, uporządkowanie rzeczy, nazwanie ich przez artystę żyjącego w codzienności prezentowanych zjawisk, stało się przyczyną do powstania zbioru. Estetyczna forma przedstawień podpowiada nam wrażliwością swego twórcy jakie to jest. Dawny artysta szanuje swój warsztat jak i odbiorcę. W opowieści tej można znaleźć wiele odpowiedzi o urządzeniu świata, w którym żyjemy współcześnie.
Od strony warsztatowej, zaprezentowane zostały drzeworyty langowe i sztorcowe, miedzioryty, tinty, akwatinty, staloryty, litografie i chromolitografie, odbitki czarno-białe i barwione w celu zwiększenia atrakcyjności obrazu.
Prace cechuje duża biegłość warsztatowa. Przedstawienia w estetycznych stylizacjach, właściwych dla epoki, zawierają dużo prawdy o charakteryzowanym zjawisku i przypominają nam, że mimo różnic czasowych, odbiór natury jest zawsze sytuacją świeżą, wobec której pozostajemy podobnie bezradni. Z braku mądrych, nowoczesnych podpowiedzi szukamy sobie ubrania w tradycji.
Wybór grafik pochodzi ze zbioru Urszuli i Łukasza Gireń. Grafiki dobrane zostały kluczem estetyczno-ekonomicznym, przechodząc przez kryterium formalnej (normalnej) inspiracji.
Zapraszamy!
Oprócz tłoku będzie też ciasto i herbata.


urszula gireń ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, jest grafikiem projektantem i  nauczycielem akademickim na kierunku Grafika Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. Zbieranie grafik w szczególności związanych ze starodrukami wynika z jej badań naukowych nad dawną książką i typografią. Analizę początków projektowania graficznego odnosi do poznania metod tworzenia idealnie harmonijnych obrazów.

łukasz gireń ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu na kierunku Grafika Warsztatowa, jest nauczycielem rysunku i malarstwa, zajmuje się ilustracją. Tradycję rysunkową wykorzystuje w procesie nauczania i w pracy artystycznej, potwierdzając w praktyce skuteczność dawnych metod obserwacyjnych. Rysunek stanowi dla niego narzędzie do poznawania rzeczywistości, nazywania świata
i odkrywania go.