poniedziałek, 19 maja 2014

Gdzie kobiety z tamtych lat...

Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne w Białymstoku zaprasza na
wystawę "Gdzie kobiety z tamtych lat…" Wernisaż odbędzie się w środę 28 maja
2014 r. o godz. 17.00 w Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnym w Białymstoku
ul. Warszawska 48

Gdzie kobiety z tamtych lat? Gdzie świat, który minął, pozostawiając w nas
tęskne wspomnienia? W obecnych czasach, gdy tyle mówi się o roli kobiety w
społeczeństwie, jakby zapomniało się, że polska tradycja, historia i
obyczajowość są wyjątkowo mocne związane z obecnością przedstawicielek płci
pięknej. Nie sposób wyobrazić sobie polskiego domu bez Matki, będącej nie
tylko Panią domu, ale także Nauczycielką pokoleń i Strażniczką tradycji. Jak
mówić o polskiej historii, bez kobiet, które ją współtworzyły? Czyż można
zapomnieć o wkładzie kobiet w polską literaturę i sztukę? Jakże wyglądało by
oblicze polskiego Kościoła bez wielkich świętych kobiet i tych powszednich,
nieznanych, uczących swe dzieci pacierza i wierności Ojczyźnie? Polska
pamięta te szczególne imiona: od Wandy, po Matki stoczniowców i górników.
Eksponaty zgromadzone na wystawie pochodzą z kolekcji Rodziny Cywińskich
oraz z Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku.